Project

Implementatie van Eco²-efficiëntie (economisch en ecologisch) meetmethoden voor chemische processen en producten bij KMOs (ECO²CHEM)