Project

Implementatie van Eco²-efficiëntie (economisch en ecologisch) meetmethoden voor chemische processen en producten bij KMOs (ECO²CHEM)

Looptijd
01-03-2010 → 31-05-2012
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
eco-efficientie selectietool duurzaamheid meetmethode chemie
 
Projectomschrijving

In dit project wordt de chemie-waardeketen geholpen bij het verder ontwikkelen van duurzame processen. Alle beschikbare meetmethodes voor de ecologische en economische efficiëntie van processen worden hierbij geinventariseerd. Deze meetmethodes worden afgetoetst in een aantal cases waarna een on-line toolbox met beslissingsboom ontwikkeld wordt om de meest geschikte eco-efficiëntie meetmethode te selecteren op maat van de behoefte van het bedrijf.