Project

Ontwikkeling en harmonisatie van de directe urineonderzoek kwantitatieve methoden voor thresold stoffen

Code
42C08907
Looptijd
15-03-2008 → 14-03-2009
Financiering
Internationale middelen: wereldwijde instellingen
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Urology and nephrology
    • Urology and nephrology
    • Urology and nephrology
Trefwoorden
urineonderzoek steroïde
 
Projectomschrijving

Het huidige project direct LC-MS kwantificeringsmethoden voor WADA drempelwaarde stoffen met een minimale monsterbereiding procedure ontwikkelen. De ontwikkelde methoden zou dan worden uitgevoerd en gevalideerd in alle deelnemende laboratoria en een gemeenschappelijke meetonzekerheid inschatting worden geleverd om en beperkingen beschikking (concentratie waarboven een monster boven de drempel inachtneming MU kan worden beschouwd) harmoniseren. Als zodanig is het project zou niet alleen te harmoniseren methodieken, maar ook beslissing criteria leidt tot een meer uniforme interpretatie van de resultaten. Bovendien, gezien de vereenvoudigde monsterbereiding en uitgebreide harmonisatie van deze methoden tussen de deelnemende laboratoria kan worden verwacht dat de variatie tussen laboratoria lager dan momenteel zijn. Dergelijke vermindering van inter-lab variabiliteit is een primair doel voor een adequaat gebruik van individuele atleet paspoorten met biometrische gegevens.