Project

Documentatiecentrum Power-Link: Centrum voor duurzame en hernieuwde energie

Code
22C00107
Looptijd
01-02-2007 → 31-01-2008
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other mechanical and manufacturing engineering
Trefwoorden
hernieuwbare energie
 
Projectomschrijving

- Het uitbouwen van een centrum dat dient te fungeren als algemeen aanspreekpunt/documentatiecentrum voor topics gerelateerd met duurzame en Hernieuwbare energie. Zowel naar de wetenschappelijke wereld, als naar het bedrijfsleven en de particulieren toe. Onder Duurzame en Hernieuwbare Energie kan verstaan worden: energie uit natuurlijke bronnen als zon en wind, biofuel en biomassacentrales, witte biotechnologie, synthese van waterstof en allerhande modi om te komen tot rationeel energiegebruik.
- Het oprichten, uitbouwen en beheren van een informatiedatabank met zowel wetenschappelijke als vulgariserende literatuur inzake duurzame en/of hernieuwbare energie, inclusief artikels, naslagwerken, perspublicaties, etc.
- Het aanleggen en beheren van een expertise compendium, waarin alle relevante gegevens worden verzameld betreffende deskundigen inzake duurzame en/of hernieuwbare energie.
- Het deelnemen aan en/of begeleiden van al dan niet gesubsidieerde Vlaamse, Belgische en/of Europese projecten inzake duurzame en/of hernieuwbare energie.
- Het in kaart brengen van alle mogelijke projecten inzake duurzame en/of hernieuwbare energie.
- Het organiseren van bijeenkomsten en publicaties inzake duurzame en/of hernieuwbare energie.