Project

Karkasclassificatie 2011

Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2011
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
karkasclassificaties
 
Projectomschrijving

Sommige slachthuizen zijn verplicht de karkassen van de geslachte runderen die ten minste 8 maanden oud zijn in te delen volgens een indelingsschema dat vastgesteld is door de Europese Unie. Erkende classificeerders voeren de indeling uit. Het slachthuis moet aan de leverancier van de geslachte runderen alle informatie over de indeling en weging bezorgen. De producent van de geslachte runderen kan alle informatie van zijn geslachte runderen krijgen via de website van de vzw IVB. Het departement Landbouw en Visserij controleert de toepassing van de wetgeving en wordt hierin bijgestaan door de vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) en de cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de Universiteit Gent.

- De vorming en evaluatie van de classificeerders/indelingsverantwoordelijken
- De uitvoering van de certificeringsproef en analyse van de resultaten
- Adviesverlening aan het slachthuis