Project

Wiskundige vertaling van een rapport uit het V&T onderzoeksprogramma

Looptijd
15-06-2013 → 14-06-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Structural engineering
    • Other civil and building engineering
Trefwoorden
Schelde-estuarium
 
Projectomschrijving

De opdracht betreft de screening van een rapport van professoren van de TUDELFT, opgesteld in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie, als onderdeel van een 2 jarig onderzoeksprogramma dat door de Nederlandse Rijksoverheid en de Vlaamse Overheid werd uitgewerkt om de veiligheid en toegankelijkheid van het Schelde-estuarium diepgaander te analyseren.

In dit rapport wordt heel nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de veranderingen van de getijslag de afgelopen decennia in het estuarium. In het bijzonder wordt gewezen op de effecten die deze veranderingen betekenen voor de slibhuishouding. Met dit rapport wordt het bestaan van een voor Vlaanderen zeer nadelig risico aan het licht gebracht met mogelijks grote gevolgen op voor Vlaanderen talrijke domeinen, zoals de toegang naar de havens en de natuurlijkheid en veiligheid in het Schelde-estuarium opwaarts de Vlaams-Nederlandse grens. Vooraleer aan de slag te gaan met de resultaten van dit rapport in beleidsvoorbereidende kaders van de Vlaamse Overheid, is het wenselijk dat een Vlaamse versie van dit rapport wordt opgesteld, onafhankelijk van verdere Nederlands-Vlaamse academische peer review acties die nog zullen volgen rond dit rapport.