Project

Modellering van de verbranding van lichte alcoholen in vonkontstekingsmotoren