Project

Modellering van de verbranding van lichte alcoholen in vonkontstekingsmotoren

Code
3F003009
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Automotive engineering
    • Thermodynamics
Trefwoorden
methanol ethanol verbrandingsmotoren
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een motorcyclusmodel voor motoren op lichte alcoholen. Initieel wordt beoogd een model te ontwikkelen voor de normale verbranding van (m)ethanol in een vonkontstekingsmotor. Hiervoor zal een correlatie opgesteld worden voor de laminaire verbrandingssnelheid. Vervolgens wordt deze ingebracht in een motorcycluscode, en gevalideerd. Daarna wordt overgegaan op de modellering van abnormale verbranding.