Project

Een nieuwe aggregatietheorie: van geordende naar ongeordende gestructureerde data