Project

Alternaria spp. op aardappel: genetische karakterisatie, chemotypering en ziekteontwikkeling in relatie tot abiotische stress