Project

Alternaria spp. op aardappel: genetische karakterisatie, chemotypering en ziekteontwikkeling in relatie tot abiotische stress

Looptijd
01-09-2012 → 30-11-2016
Financiering
Institutionele werkingstoelagen
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
abiotische stress
 
Projectomschrijving

Alternaria bij aardappelen wordt veroorzaakt door een complex van A. alternata en A.solani. Deze ziekte veroorzaakt problemen in aardappelproducerende gebieden. Dit project onderzoekt de abiotische stressfactoren op de ontwikkeling van Alternaria bij aardappelen. Om hierin meer inzicht in te krijgen werd met behulp van veld-, serre- en in vitro proeven getracht om deze invloeden te bestuderen.