Project

Opmaak handboek over minimumnormen voor wildlife opvangcentra in Vlaanderen met focus op infrastructuur, werking, bioveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn

Code
174A02323
Looptijd
21-06-2023 → 20-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar