Project

Opmaak handboek over minimumnormen voor wildlife opvangcentra in Vlaanderen met focus op infrastructuur, werking, bioveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn

Code
174A02323
Duration
21 June 2023 → 20 December 2024
Funding
Regional and community funding: various
Promotor
Research disciplines
No data available
 
Project description
No data available