Project

Opvolgen van de taxonomische evoluties van de bederfflora en hun bederf potentieel op Vietnamese Pangasius hypophthalmus filets van bij vangst tot bij de consument

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Nutrition and dietetics
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
bederf metabolisme Pangasius hypopthalmus microbiologische ecologie
 
Projectomschrijving

In het voorgestelde bilaterale onderzoek met Vietnam wordt de microbiologische flora aanwezig op Pangasius hypophthalmus opgevolgd van bij vangst tot bij de consument. Het focust zich op het bloot leggen van mogelijke contaminatieroutes van specifieke bederforganismen.gedurende verwerking en distributie van de filets. Bijkomende aandacht gaat naar de groei parameters en de mogelijke metabolietvorming en het effect hierop van verschillende bewaaromstandigheden.