Project

Ontwikkeling van een mathematisch model voor een baanvolgsysteem voor fast-time scheepsmanoeuvreersimulaties en verkeersplanning voor toegangsgeulen tot havens