Project

Ontwikkeling van een mathematisch model voor een baanvolgsysteem voor fast-time scheepsmanoeuvreersimulaties en verkeersplanning voor toegangsgeulen tot havens

Looptijd
01-07-2018 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
  • Control systems, robotics and automation
  • Design theories and methods
  • Marine engineering
  • Mechatronics and robotics
  • Computer theory
Trefwoorden
Scheepsmanoeuvreersimulatie intelligente scheepsbesturing mathematisch scheepsbesturingsmodel onbemand schip scheepvaartverkeersplanning
 
Projectomschrijving

Scheepsmanoeuvreersimulatie wordt algemeen toegepast bij het ontwerp van nieuwe vaargebieden en voor de beoordeling van de veiligheid van vaargeulen. Het onderzoeksproject gebruikt intelligente controlealgoritmes voor de ontwikkeling van een nieuw mathematisch model voor complexe fast-time scheepsmanoeuvreersimulaties en voor planning van het scheepvaartverkeer. De resultaten zullen worden toegepast op gevalstudies in de Vlaamse havens en waterwegen en in Chinese vaarwateren.