Project

Microplastic vervuiling in de bodem - bepalen, testen en reduceren van de risico's op de bodemgezondheid