Project

Microplastic vervuiling in de bodem - bepalen, testen en reduceren van de risico's op de bodemgezondheid

Code
BOF/STA/202302/003
Looptijd
01-04-2023 → 31-03-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil biology
    • Soil sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
  • Agricultural and food sciences
    • Horticultural crop production
Trefwoorden
bodemgezondheid microplastics plantengroei vervuiling sequencing microbiome
 
Projectomschrijving

In mariene ecosystemen is het effect van plastiek al veelvuldig bestudeerd. De kennis rond microplastic (MP) vervuiling in bodem ecosystemen is daarentegen nog zeer beperkt. Tot nu toe weten we niet of de huidige vervuiling van MPs bodem-gerelateerde functies zoals plantengroei, microbiële biomassa en waterdoorlaatbaarheid aantast. Fundamentele inzichten in de rol van MPs op bodem en plantengezondheid zijn ook niet gekend. In dit project willen we via een drie-stappen plan definiëren hoe MP vervuiling het bodemecosysteem aantast. Ten eerste wordt de graad van vervuiling bepaald door MPs in grond (met focus op sla, mais en aardbeiteelten) te bepalen. Ten tweede wordt deze info gebruikt om experimenten in serres op te zetten om het effect van de vervuiling te meten op plantengroei en ziekteweerbaarheid, waarbij sla en aardbei als modelplant worden gekozen. Ten slotte willen we het risico beperken door te screenen naar MP afbrekende microorganismen van nature aanwezig in de bodem.