Project

Fotoporatie als platformtechnologie om de intercellulaire communicatie via Extracellulaire Vesicles te bestuderen en hun therapeutisch gebruik te faciliteren