Project

Fotoporatie als platformtechnologie om de intercellulaire communicatie via Extracellulaire Vesicles te bestuderen en hun therapeutisch gebruik te faciliteren

Code
3F018518
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
Trefwoorden
Extracellulaire Vesicles
 
Projectomschrijving

Omdat het duidelijk werd dat Extracellulaire Vesicles (EV's) het vermogen hebben om functioneel uit te wisselen
biomoleculaire signalen tussen cellen, de belangstelling voor deze nanodeeltjes is exponentieel gegroeid,
leidend tot de identificatie van een overvloed aan fysiologische processen waarbij EV's betrokken zijn.
Vanwege hun natuurlijke functie als dragers van macromoleculaire componenten, hebben ze dat ook
trok de belangstelling van wetenschappers voor medicijnafgifte aan. Hoewel sommige PoC rapporten over het gebruik van EV's als
drager voor therapeutische nucleïnezuren zijn verschenen in de literatuur, nog steeds kritische informatie is
ontbreekt het om EV's efficiënt te gebruiken voor de behandeling van specifieke ziekten.
De belangrijkste doelstelling van dit project is om ons begrip te verdiepen en het celtropisme van EV's in kaart te brengen
met het doel deze informatie te gebruiken voor gerichte toediening van medicijnen. Het projectvoorstel is onderverdeeld in
drie werkpakketten: (1) Optimaliseer het laden en etiketteren van EV met behulp van photoporation als nieuw
transfectieplatform, (2) inzicht verwerven in de cel-interactiespecificiteit van EV's en (3) hun evalueren
werkzaamheid en targeting-specificiteit als vehikelafgiftevehikels. We verwachten dat fotoporatie dat kan
een standaard enabling platform-technologie worden voor EV-laad- en volgstudies en dat de
verkregen gegevens kunnen leiden tot de rationele ontwikkeling van verbeterde EV-medicijnafgiftesystemen.