Project

Een evaluatie van de effectiviteit van scholengemeenschappen in Vlaanderen: een multiple level aanpak