Project

Projectsubsidie: kunstendecreet 2011: project lijnstad 19

Acroniem
Projectsubsidie
Code
110M0111
Looptijd
03-10-2011 → 30-09-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Architectural design
  • Architecture
  • Art studies and sciences
  • Interior architecture
 • Engineering and technology
  • Architectural engineering
  • Architecture
  • Interior architecture
Trefwoorden
Ruimte voor infrastructuur
 
Projectomschrijving

De Vlaamse ruimtelijke context wordt gekenmerkt door een bijzonder dicht netwerk aan infrastructuur, een verzameling van weinig betekenisvolle plekken, onder meer ingegeven vanuit een economische logica waar ontwerp een ondergeschikte rol toebedeeld kreeg ('netwerkstad'). Het project Lijnstad 19. Ruimte voor infrastructuur behandelt de fundamentele vraag hoe deze infrastructuur een plaats kan krijgen en een rol kan opeisen in de hedendaagse Vlaamse ruimtelijke context en maatschappij. Het voorliggende dossier geeft aan te willen inspelen op een realiteit die zich vandaag steeds sneller opdringt en wil een platform bieden voor uitwisseling van gedachten over en interpretaties van de ruimte voor infrastructuur. Deze aanvraag voor een projectsubsidie (Fase 1) xordt ingediend om de eerste stap te kunnen zetten naar en groter project (fase 2) waarvoor volgend jaar een nieuwe aanvraag voor zou ingediend worden. Het project wordt gekaderd binnen het onderzoek naar infrastructuur aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw en aan het Labo Stedenbouw (UGent).