Project

Pathogenese, diagnostiek en preventie van darmgezondheidsproblemen bij vleeskippen

Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary conservation medicine, preventive medicine and hygiene
  • Veterinary epidemiology
  • Veterinary herd health management
  • Veterinary microbiology
  • Veterinary nutrition
Trefwoorden
dysbiose braadkippen bioveiligheid microbiology clostridium
 
Projectomschrijving

De strategische doelstelling van dit Project is om op langer termijn de duurzaamheid van de vleeskuikenproductie te verhogen, door het verbeteren van het dierenwelzijn en de preventie van ziekten door een snellere diagnose van intestinale problemen, waardoor antbioticumgebruik wordt beperkt.

De concrete projectdoelstellingen van het Project zijn:

- De identificatie van risicofactoren voor het voorkomen van dysbiose bij vleeskippen.

- Het ontwikkelen van eenvoudige diagnostische methoden voor dysbiose

- Het beschrijven van de microbiotasamenstelling, morfologisch/immunologische veranderingen van de darmmucosa en systemische responsen bij dysbiose

- De ontwikkeling van een in vivo model voor dysbiose, dat kan gebruikt worden voor het testen van de werkzaamheid van nutritionele of andere preventiestrategiën

- De ontwikkeling en uitwerking van preventiestrategieën gebaseerd op de kennis van de pathogenese en het vermijden van risicofactoren