Project

Tijd voor actie: ontwikkeling en test van een educatief pakket over de nexus klimaatverandering-migratie-en-gezondheid(zorg) om postdoctorale eerstelijns gezondheidswerkers voor te bereiden op het uitbouwen van klimaatbestendige en migranteninclusieve gezondheidszorg