Project

Tijd voor actie: ontwikkeling en test van een educatief pakket over de nexus klimaatverandering-migratie-en-gezondheid(zorg) om postdoctorale eerstelijns gezondheidswerkers voor te bereiden op het uitbouwen van klimaatbestendige en migranteninclusieve gezondheidszorg

Code
13v01221-30
Looptijd
01-01-2021 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Development planning and policy
  • Medical and health sciences
    • Environmental health and safety
Trefwoorden
Onderwijspakket Klimaatverandering Migratie Gezondheid Gezondheidszorg
 
Projectomschrijving

Dit project ambieert het creëren van een cultureel passend, actief lerend, lokaal relevant onderwijspakket - gebaseerd op een train-de-trainer-model om de impact te maximaliseren - voor eerstelijnszorgverleners in Sub-Sahara Afrika, gericht op de interacties tussen klimaatverandering, migratie en gezondheid(zorg). Het pakket zal eerstelijns gezondheidswerkers opleiden en in staat stellen om anderen op te leiden en hun inzichten bij te brengen over hoe gezondheidsstelsels klimaatbestendiger en migranteninclusiever kunnen worden gemaakt.