Project

Naar computergestuurde beslissingsmethoden voor de controle van helminth-infecties bij volwassen melkvee