Project

Naar computergestuurde beslissingsmethoden voor de controle van helminth-infecties bij volwassen melkvee

Code
17804510
Looptijd
01-02-2010 → 31-01-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
 • Social sciences
  • Applied economics
 • Medical and health sciences
  • Immunology
  • Immunology
  • Microbiology
  • Immunology
 • Agricultural and food sciences
  • Agriculture, land and farm management
  • Veterinary medicine
  • Other veterinary sciences
  • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
economie leverbot dierziekte melkvee nematode GIS modellering
 
Projectomschrijving

). In dit project wordt gewerkt aan 1) de ontwikkeling van een stochastisch model dat de economische effecten op bedrijfsniveau van verschillende behandelstrategieën tegenover helminth-infecties simuleert; 2) de identificatie van risicogebieden en –bedrijven voor maagdarmworm- en leverbotinfecties aan de hand van een geografisch informatiesysteem en 3) de identificatie van non-invasieve beslissingsparameters voor selectieve behandeling tegenover helminth-infecties binnen het bedrijf.