Project

uitvoeren Studie thuistaal in onderwijs deel 3

Code
22E02309
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2012
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
    • Theory and methodology of linguistics
    • Other languages and literary studies
Trefwoorden
thuistaal
 
Projectomschrijving

Volgende onderzoeksvragen dienen als leidraad:
Onderzoeksvraag 1. Heeft het project een effect op de prestaties, attitudes, vaardigheden en het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen in de deelnemende scholen? Welke verschillen kunnen we daarin waarnemen?
Onderzoeksvraag 2. Heeft het project een impact gehad op de deelnemende leerkrachten, scholen en ouders? Welke verschillen kunnen we daarin waarnemen?
Onderzoeksvraag 3. Kunnen we die verschillen bij de diverse actoren verklaren aan de hand van de inputvariabelen en de procesvariabelen?
Het Onderzoeksdesign heeft het karakter van een Longitudinaal multimethod evaluatieonderzoek met twee delen:
- Productevaluatie
- Procesevaluatie
Het onderzoek heeft aandacht voor een beginsituatieschets van twee controlescholen vooral ten behoeve van de procesevaluatie. Daarbij is het belangrijk dat deze controleschole kiezen voor een "taalbad" Nederlands voor anderstalige leerlingen en de thuistaal bannen.