Project

FlexWare: Exploitatie van Flexibele Hardwareplatformen voor Massief Parallelle Bioinformaticatoepassingen

Acroniem
FlexWare-3
Code
174WT8B7
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Scientific computing
  • Bioinformatics and computational biology
 • Medical and health sciences
  • Bioinformatics and computational biology
  • Bioinformatics and computational biology
  • Public health care
  • Public health services
  • Bioinformatics and computational biology
 • Engineering and technology
  • Scientific computing
Trefwoorden
bioinformatica
 
Projectomschrijving

FlexWare beoogt efficiënter hardware-ontwerp voor algoritmes met extensief laagniveauparallellisme. Het is gericht op bioinformaticatoepassingen, maar algoritmes uit andere domeinen zullen gebruikt worden ter evaluatie. Verschillende parallelle en herconfigureerbare platformen zullen onderzocht worden met het oog op de ontwikkeling van automatische ondersteuning voor platformselectie, extractie van applicatieparallellisme en afbeelding hiervan op het gekozen platform.