Project

De bepaling van bodemvocht via radar- en radiometerwaarnemingen ter ondersteuning van waterbeheer