Project

De bepaling van bodemvocht via radar- en radiometerwaarnemingen ter ondersteuning van waterbeheer

Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Physical geography and environmental geoscience
  • Engineering and technology
    • Communications technology
    • Geomatic engineering
Trefwoorden
radar bodemvocht radiometer
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt hoe aan de hand van teledetectie het bodemvocht van het aardoppervlak kan worden bepaald, en hoe deze informatie kan helpen bij operationeel waterbeheer. Zowel radar als radiometers satellietwaarnemingen worden gebruikt voor het bepalen van bodemvocht, en hun potentieel voor het voorspellen van overstromingen wordt vergeleken.