Project

Het diversiteit-validiteit dilemma bij personeelsselectie: alternatieve antwoordmodaliteiten als strategie om subgroepverschillen te reduceren.