Project

Het diversiteit-validiteit dilemma bij personeelsselectie: alternatieve antwoordmodaliteiten als strategie om subgroepverschillen te reduceren.

Code
3F014209
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied psychology
Trefwoorden
diversiteit multimediatests subgroepverschillen personeelsselectie
 
Projectomschrijving

Het diversiteit-validiteit dilemma verwijst naar de vaststelling dat de meest valide voorspellers voor functieprestaties eveneens substantiële subgroepverschillen opleveren ten nadele van minderheidsgroepen. Deze studie onderzoekt met respect voor de construct-methode scheiding het effect van reponsfideliteit op subgroepverschillen en op validiteit in multimediatests. In het bijzonder wordt de invloed van twee antwoordmodaliteiten op begripsvaliditeit, voorspellende validiteit, subgroepverschillen en test percepties/motivaties bestudeerd.