Project

Veldstudie naar de werkzaamheid van PolyA6-1 tot F18 + E. coli ziekte pas gespeende varkens te voorkomen

Acroniem
COLIGO field trials
Looptijd
15-11-2015 → 30-06-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
 
Projectomschrijving

Ziekten zoals speendiarree en/of oedeemziekte komen dikwijls kort na het spenen voor. Enterotoxigene (ETEC) of verotoxigene Escherichia coli (VTEC) die F18 fimbriae produceren zijn een belangrijke oorzaak van deze ziekten die tot belangrijke economische verliezen aanleiding geven. Deze verliezen zijn te wijten aan sterfte, verminderde groei en extra kosten voor medicatie.  Het Laboratorium voor Immunologie ontdekte dat F18+ E. coli specifiek binden aan ABH bloed groep suikers en dat hoge concentraties van deze suikers in vitro binding van F18+ E. coli aan dunne darmvilli inhiberen. Tevens werd aangetoond dat de concentratie 250-maal kon verlaagd worden door deze suikers te conjugeren aan een eiwit (HSA) waardoor multimeren gevormd werden. Tijdens een IOF-Advanced project werden nieuwe multimeren geproduceerd door een biotech bedrijf met expertise in het op grote schaal produceren van complexe suikers en in het functionaliseren van suikers. Met dit project beogen we de efficaciteit van het multimere suiker na te gaan op een bedrijf.Ziekten zoals speendiarree en/of oedeemziekte komen dikwijls kort na het spenen voor. Enterotoxigene (ETEC) of verotoxigene Escherichia coli (VTEC) die F18 fimbriae produceren zijn een belangrijke oorzaak van deze ziekten die tot belangrijke economische verliezen aanleiding geven. Deze verliezen zijn te wijten aan sterfte, verminderde groei en extra kosten voor medicatie.  Het Laboratorium voor Immunologie ontdekte dat F18+ E. coli specifiek binden aan ABH bloed groep suikers en dat hoge concentraties van deze suikers in vitro binding van F18+ E. coli aan dunne darmvilli inhiberen. Tevens werd aangetoond dat de concentratie 250-maal kon verlaagd worden door deze suikers te conjugeren aan een eiwit (HSA) waardoor multimeren gevormd werden. Tijdens een IOF-Advanced project werden nieuwe multimeren geproduceerd door een biotech bedrijf met expertise in het op grote schaal produceren van complexe suikers en in het functionaliseren van suikers.