Project

Multidisciplinaire uitwisseling over psychosociale gezondheid van kwetsbare jonge Ituri, Democratische Republiek Congo

Looptijd
15-11-2008 → 15-11-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Parenting and family education
    • Specialist studies in education
Trefwoorden
kwetsbare jeugd
 
Projectomschrijving

In dit project willen we veldbezoeken voor een inventarisatie van de zorg voor kwetsbare kinderen en opleidingen te organiseren tijdens twee studiedagen een multidisciplinaire dialoog over de psychosociale gezondheid van kinderen en kwetsbare jongeren te vestigen in Ituri (DRC). De academische wereld - de afdeling Psychologie UNIKIS DRC en de afdeling van de Universiteit Gent in België het orthopedagogisch en het maatschappelijk middenveld in Ituri, hebben aanzienlijke ervaring op dit gebied. Exchange bevindingen en ervaring tussen hen, die tegelijkertijd het creëren van een duurzaam netwerk te richten, kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de door partners om kwetsbare kinderen zichzelf en hun sociale omgeving en de ontwikkeling van de DRC diensten. Deze acties zullen worden voorafgegaan door een bezoek aan UNIKIS collega's van de Universiteit Gent voor een universitaire uitwisseling over onderwijs en onderzoek over dit onderwerp.