Project

Tussen commodity en gemeenschap. Een globaal en vergelijkend onderzoek naar de transformatie van gemeenschappelijke grondrechten in de Andes, 19de en 20ste eeuw.