Project

De variabiliteit in Campylobacter contaminatieniveaus op pluimveekarkassen: identificeren van risicofactoren en kwantitatieve monitoring van Campylobacter spp. in pluimveeslachthuizen in België (CAMPYVAR)