Project

Klinische validatie van een apparaat voor de detectie van accidentele oesofageale intubatie