Project

Klinische validatie van een apparaat voor de detectie van accidentele oesofageale intubatie

Acroniem
Intubation check
Looptijd
01-12-2013 → 31-12-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Medical imaging and therapy
    • Medical imaging and therapy
    • Other paramedical sciences
    • Medical imaging and therapy
Trefwoorden
ventilatie oesophageaal Intubatie tracheaal detectie
 
Projectomschrijving

Klinische validatie van een apparaat voor de detectie van accidentele oesofageale intubatie

Om redenen van vertrouwelijkheid kan de projectbeschrijving niet openbaar gemaakt worden.

Voor meer informatie gelieve de (co)promotor te contacteren.