Project

BIOVERTOL 2: Op weg naar een duurzame synthese van vertakte hogere alcoholen van biobased grondstoffen met behulp van katalytische processen