Project

BIOVERTOL 2: Op weg naar een duurzame synthese van vertakte hogere alcoholen van biobased grondstoffen met behulp van katalytische processen

Acroniem
BIOVERTOL 2
Code
179I023015
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
Trefwoorden
hogere alcoholen
 
Projectomschrijving

Het BIOVERTOL-project (deel 1 en 2) heeft tot doel de creatie van nieuwe intellectuele eigendom, technologische kennis bij de kennisinstellingen, nieuwe procestechnologie en nieuwe economische waardeketens in Vlaanderen bij de industriële partners, die gebaseerd zijn op de katalytische omzetting van kortketenige (lichte) bio-alcohol monomeren (of mengsels daarvan) naar langketenige (zwaardere), vertakte bio-alcoholen (of mengsels daarvan) met een goed gedefinieerde vertakking en vaste ketenlengte.