Project

Toekenningscriteria voor de strategische veiligheids- en preventieplannen

Acroniem
CRITERES
Code
160M09216
Looptijd
01-04-2016 → 31-12-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
    • Safety, prevention and police
Trefwoorden
gemeenten steden gemeenschapswachten criminaliteitspreventie
 
Projectomschrijving

Belgische gemeenten kunnen een financiële toelage verkrijgen van de Minister van Binnenlandse Zaken voor de uitvoering van hun lokaal preventiebeleid, wanneer zij een strategisch veiligheids- en preventieplan (hierna: SVPP) indienen dat voldoet aan een aantal vooraf bepaalde juridische voorwaarden. De huidige juridische voorwaarden staan omschreven in het K.B. van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten. Voorliggend onderzoek heeft als doel deze juridische voorwaarden of toekenningscriteria te evalueren. Rekening houdende met de aanwezige kennis over het evalueren van preventieplannen, is er ook nood aan de identificatie van objectieve toekenningscriteria, die op een gebruiksvriendelijke manier kunnen worden aangewend en toegepast.