Project

Exploratie van gedifferentieerde iPSCs als bron van peptide antigenen voor tolerizerende immunisaties in autoimmuunziekten