Project

Cyclodextrine metaal-organische raamwerken: synthese, optimalisatie en luminescente thermometrietoepassingen