Project

Selectieve glucocorticoïde-receptor gestuurde genregulatiemechanismen in mature adipocyten

Code
3S010916
Looptijd
01-01-2016 → 01-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Biochemistry and metabolism
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Medical biochemistry and metabolism
Trefwoorden
Adipocyten SEGRAM (selectieve GR agonisten en modulatoren) gentranscriptie Glucocorticoïd-receptor (GR)
 
Projectomschrijving

Opheldering van de moleculaire basis van ligand/functioneel-selectieve GR-afhankelijke impact op humane mature adipocytenfunctionaliteit onder pro-inflammatoire condities. Drie grote deeldoelstellingen worden beoogd 1) Karakterisatie van de (primaire) adipocyten(cellijn) en identificatie van laaggradige inflammatoire conditie verenigbaar met toegenomen adipocytenwerking, 2) Vergelijkende transcriptoom-, proteoom- en metaboloomstudie in laaggradig ontstoken humane mature adipocyten, al dan niet na behandeling met SEGRAM versus klassieke GCn versus klassieke GCn gecombineerd met PPAR agonisten, 3) Opheldering van de rol van (co-)factoren in deze differentieel behandelde adipocyten.