Project

Talentidentificatie en begeleiding in handbal : ontwikkeling van een profiel van de talentvolle handbalspeler

Code
174H2308
Looptijd
01-05-2008 → 31-12-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Orthopaedics
  • Orthopaedics
  • Human movement and sports sciences
  • Rehabilitation sciences
  • Orthopaedics
Trefwoorden
handbalspeler
 
Projectomschrijving

Talentdetectie en -identificatie op jongere leeftijd wordt nog meestal geassocieerd met het opsporen van de vroeg-mature en dus fysiek sterkere spelers. Onderzoek naar talentidentificatie bij jeugdige sporters in een multidisciplinaire context (morfologische, fysiologische, technische en perceptueel-cognitieve en/of tactische eigenschappen) is tot op heden vooral gekend in het voetbal (Philippaerts e.a. 2004). De handbaldiscipline daarentegen wordt veel minder vertegenwoordigd in de literatuur.
De doelstelling van dit project is het opstellen van het profiel van de (jonge) talentvolle handbalspeler op morfologisch, fysiologisch en perceptueel-cognitief en perceptueel-motorisch vlak.
Wat zijn de doelstellingen?
Doelstelling 1:
Aan de hand van een literatuurstudie en overleg met de actoren wordt een sportspecifieke testbatterij opgesteld. Bestaande betrouwbare en valide tests worden geïnventariseerd.
Doelstelling 2:
Is er een verschil in potentiële predictoren bij (jonge) handballers van verschillend competitieniveau? Hieronder wordt ook een vergelijkende analyse van de jeugdhandballers ten opzichte van de Vlaamse referentiewaarden (fysieke fitheid) verstaan. Deze analyse moet toelaten de belangrijkste prestatiebepalende factoren te kunnen onderscheiden. Van deze factoren worden referentietabellen (profielen) opgesteld. De steekproefgrootte zal voldoende statistische power bezitten.
Doelstelling 3:
Talentidentificatie en –ontwikkeling is een dynamisch proces. Hoe evolueren enkele belangrijke factoren doorheen de ontwikkeling bij jonge handballers tot seniors. Via een aangepast gemengd design wordt deze vraag bestudeerd.
Doelstelling 4:
De rol van de perceptueel -cognitieve vaardigheden in handbal in kaart brengen. Dit gebeurt in eerste instantie door een beschrijvend-differentieel onderzoek om de onderliggende mechanismen te achterhalen. In tweede instantie wordt door middel van een training- en leerstudie nagegaan in hoeverre training van perceptuele vaardigheden tot betere handbalprestaties leidt.
De gerealiseerde doelstellingen moeten toelaten een optimaal prestatiemodel te ontwikkelen voor de handbalsport.