Project

Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem fase 4

Code
174B89A7
Looptijd
01-04-2008 → 31-03-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
zandsuppleties
 
Projectomschrijving

Het algemeen doel van deze studie is het opstellen van een wetenschappelijk onderbouwd en algemeen toepasbaar kwantitatief kader voor de ecologische bijsturing van toekomstige zandsuppleties. Dit kader zal toelaten 1) de ecologische schade tijdens de aanleg te beperken en 2) het ecologisch herstel na opspuiting te bespoedigen.
Onderhavig onderzoek is gebaseerd op de module 3 van de lange termijnvisie ecologische impact zandsuppleties, dat een modulair opgebouwde onderzoeksstrategie aanbiedt voor het uitwerken van een ecosysteemmodel, teneinde de effecten van zandsuppleties à priori te kunnen inschatten en ecologisch bij te sturen.