Project

CO2 voor energieopslag

Acroniem
ENEF
Looptijd
01-09-2016 → 31-08-2019
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
energie
 
Projectomschrijving

EnEf heeft tot doel om de CO2 uitstoot te reduceren door bestaande processen te verbeteren om een hogere energie-efficiëntie te behalen. Innovatie van deze processen wordt bewerktstelligd door industrieel onderzoek, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met onderzoekscentra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën.