Project

CO2 voor energieopslag

Acroniem
ENEF
Code
41W06716W
Looptijd
01-09-2016 → 31-08-2019
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
energie
 
Projectomschrijving

EnEf heeft tot doel om de CO2 uitstoot te reduceren door bestaande processen te verbeteren om een hogere energie-efficiëntie te behalen. Innovatie van deze processen wordt bewerktstelligd door industrieel onderzoek, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met onderzoekscentra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën.

 
Rol van UGent
Universiteit Gent is vooral betrokken in WP4 van het project dat handelt over industriële processen en zal bijdragen tot de energie-efficiënte synthese van peptiden voor de farmaceutische industrie.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Regional Development Fund, ERDF. Neither the European Union nor the authority can be held responsible for any use the may be made of the information contained therein.