Project

Screenen van de voor- en nadelen van de mogelijke denkpistes van parameters voor het opnemen van zeevaart in CO2-emissiehandelssystemen en van de eenheids CO2-index voor de Belgische zeeschepen