Project

Screenen van de voor- en nadelen van de mogelijke denkpistes van parameters voor het opnemen van zeevaart in CO2-emissiehandelssystemen en van de eenheids CO2-index voor de Belgische zeeschepen

Looptijd
01-05-2008 → 31-01-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
CO2 reductie emissiehandelssysteem scheepsvaart
 
Projectomschrijving

Het doel van eht onderzoeksproject is: - enerzijds de invloed van de eenheids CO2-index voor de Belgische zeeschepen bepalen. Men tracht een analyse te geven van de impact van de bijkomende specificaties zoals het scheepstype en type van cargo. - Anderzijds de verschillende parameters voor een emissiehandelssysteem uitwerken zoals geografisch toepassingsgebied, verantwoordelijk entiteit en allocatie van emissierechten.